Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe to specyficzny rodzaj ubezpieczeń przeznaczonych dla firm i instytucji. Ubezpieczenia te różnią się od innych typów ubezpieczeń źródłem ryzyka. W przypadku ubezpieczeń finansowy tym źródłem jest sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw współpracujących oraz zachodzące w gospodarce procesy makroekonomiczne.Ubezpieczenia finansowe to szeroka kategoria ubezpieczeń, czy też gwarancji, wśród najczęściej występujących ubezpieczeń finansowych można wymienić przede wszystkim: 

  • gwarancje przetargowe – jest to ubezpieczenie, które pokrywa wadium jakie muszą wnosić firmy w przypadku przestępowania do przetargów. Firmy chcące wystartować w przetargu mogą zamiast określonej kwoty przedstawić gwarancje ubezpieczeniową która, w razie, gdyby nie doszło z winy oferenta do podpisania kontraktu pokryje koszty organizacji kolejnego przetargu,
  • gwarancje należytego wykonania kontraktu – szeroko na ten temat pisano na – http://gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-nalezytego-wykonania-kontraktu/,
  • gwarancje usunięcia wad i usterek – jest to gwarancja w ramach, której firma z niej korzystająca zobowiązuje się do naprawy usterek i błędów, które popełniła w trakcie wykonania kontraktu, jeśli tego nie zrobi stronie poszkodowanej wypłacane jest ubezpieczenie,
  • gwarancje zwrotu zaliczki – gwarancja ta obejmuje sytuację, w których wniesiona przez zamawiającego zaliczka została wykorzystana w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
  • gwarancje zapłaty należności handlowych – gwarancja ta obejmuje wypłatę ubezpieczenia w sytuacji, gdy firma, która z niej korzystanie nie zapłaci za dostarczone towary lub usługi. Ta forma ubezpieczenia bywa także nazywana ubezpieczeniem od kredytów kupieckich,
  • ubezpieczenie od utraty zysku – jest to ubezpieczenie, które rekompensuje straty w zysku brutto powstałe w wyniku przerw w produkcji. W tej sytuacji ubezpieczeniu podlega przewidywany zysk, który mogłaby osiągnąć firma, gdyby coś nie zakłóciło jej funkcjonowania.

 Ubezpieczenia finansowe to instrumenty bardzo różnorodne i ich jednolita definicja jest niezwykle trudna. Różne też bywają instytucje ich udzielające mogą to być firmy wyspecjalizowane w udzielaniu gwarancji, banki czy firmy ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia finansowe pozwalają zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstw i chronią je przed stratami jakie mogłyby one ponieść w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń w gospodarcze czy podjęcia współpracy z nieuczciwymi partnerami biznesowymi.