Przetarg a branża w jakie działa firma

Przetarg to rodzaj konkursu ogłaszany przez firmy, u których występuje zapotrzebowanie na dany produkt czy usługę. Najczęściej przebiega on według schematy: wystąpienie zapotrzebowania, przygotowanie zapytania ofertowego, przyjmowanie wniosków przetargowych i ich rozpatrzenie, ogłoszenie zwycięzcy lub zwycięzców, podpisanie umów. Jest to procedura uproszczona, bowiem dokładny proces przygotowania przetargu zależy także od jego formy oraz od tego czy przetarg jest zamknięty czy otwarty.

Przetargi odbywają się na podstawie dwóch dokumentów prawnych są to:

  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), art. 39–53,
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 701–703 .

Prawo zamówień publicznych nakłada obowiązek na instytucje państwowe organizowania przetargów zawsze, gdy pojawi się zapotrzebowanie na większe zamówienia. Dlatego też przetargi publiczne są jednymi z najczęściej organizowanych. Takie przetargi mogą dotyczyć zarówno dostawy mebli do oddziału placówki administracyjnej, jak i budowy autostrady.

Branża budowlana to jedna z branż, która może liczyć na największą liczbę przetargów, firmy które budują nowe siedziby, zakładają instalacje różnego typu, urządzają wnętrza, mają zapotrzebowanie na usługi remontowe, itp. organizują przetargi. Branża budowlana jest zatem jedną z najczęściej wymienianych w zapytaniach ofertowych branż. Z organizacją i wygraną w przetargu budowlanym często wiąże się nie tylko obowiązek wniesienia wadium, ale także gwarancji na prawidłowe wykonanie usług, dokładnie na ten temat pisano na – http://gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-nalezytego-wykonania-kontraktu/.

Kolejna z branż, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm organizujących przetargi jest branża informatyczna. Najczęściej czy to zakup znacznej ilości sprzętu informatycznego, czy wprowadzanie w firmie systemów obsługi przedsiębiorstwa (tzw. CRM – ERP i podobnych) to duże koszty i zamówienia o wartości idącej w setki tysięcy a nawet milionów złotych, dlatego też firmy chcą skorzystać z najlepszej dostępnej na rynku oferty – organizują więc przetargi.

Inną branżą, która cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony zwłaszcza placówek zdrowia, ale także prywatnych firm są usługi medyczne. Przetargi na świadczenie różnego rodzaju usług medycznych są jednymi z częściej się pojawiających. Dotyczą one zarówno zlecenia wykonywania usług na rzecz placówek medycznych jak i ofert komercyjnych dla pracowników firm.