Sposób na wygrany przetarg

Jędrzej: nasza firma od wielu lat bierze udział w przetargach. Aktualnie zdecydowana większość naszych klientów pochodzi właśnie z tego typu konkursów. Początki nie były łatwe, gdy byliśmy młodą firmą często dyskwalifikowało nas kryterium okresu istnienia. Jeśli w przetargu wymogiem było dziesięcioletnie doświadczenie na rynku – nie mieliśmy szans. Obecnie okrzepliśmy, istniejemy już ponad dwanaście lat, a przetargi stały się głównym źródłem dochodu firmy.

 

Iwona: dla nas w wygrywaniu przetargów nie porównywalnie z niczym pomocne stały się gwarancje przetargowe. Jest to forma ubezpieczenia, często stosowana zamiennie na przykład do wadium. Firma wykupuje takie gwarancje, które w razie niedotrzymania warunków umowy są wypłacane zleceniodawcy. Nasze przedsiębiorstwo od lat korzysta w tym zakresie z usług – ZZ Brokers.

 

Jakub: przekonaliśmy się niejednokrotnie, że aby wygrać przetarg należy przedstawić wystarczająco rozbudowaną ofertę. Niejednokrotnie wygraliśmy z konkurentami dzięki temu, że przedstawiliśmy liczne rekomendację o firm, dla których wykonywaliśmy usługi. Jeśli ktoś pyta, jaki jest nasz sposób na wygrywanie przetargów, to musimy stwierdzić, że jest to przede wszystkim bogate i różnorodne doświadczenie poparte przykładami i rekomendacjami.

 

Dominika: być może w dużej mierze przepis na zwycięstwo w przetargu zależy od branży jakiej dotyczy przetarg. Z moich doświadczeń przetargowych wynika, że ostatecznie o wyborze zwycięzcy decyduje cena usług i produktów zaproponowana w ramach konkursu. I należy do tego dołączyć jeszcze odrobinę szczęścia, które w każdym aspekcie życia jest konieczne.

 

Karol: według moich doświadczeń nie ma jednego, sprawdzonego sposobu na zwycięstw w przetargu. Faktycznie niskie ceny, czy zaoferowane gwarancje przetargowe mogą w znaczący sposób przybliżyć firmę do zwycięstwa. Jednak argumentem przetargowym może być także obecność firmy na rynku od kilku czy kilkunastu lat oraz rekomendacje wystawione przez inne przedsiębiorstwa.