Podatek VAT w Hiszpanii. Jakie są jego stawki?

System podatkowy w Hiszpanii jest zbliżony do tego obowiązującego w Polsce, jest jednak kilka istotnych różnic. Jakie stawki podatku VAT obowiązują w Hiszpanii na poszczególne towary i usługi? Kiedy należy wysłać deklarację VAT?

Podatek podstawowy w Hiszpanii

Porównywalnie do innych europejskich państw, podatek podstawowy wynosi obecnie 21% (wcześniej wynosił 15% i 18% – jego ostatnie podwyższenie miało miejsce we wrześniu 2012 r.). Stosuje się go we wszystkich sytuacjach, w których prawnie nie obowiązuje stawka zredukowana w wysokości 10% lub 4%. W jakich sytuacjach się je stosuje?

Zredukowana stawka VAT 10%

Stawka VAT 10% obowiązuje w Hiszpanii między innymi na żywność (z wyłączeniem alkoholu i papierosów), wodę przeznaczoną do spożywania lub nawadniania, leki dla zwierząt oraz mieszkania i części garażowe. Obejmuje ona również świadczenie usług, takich jak transport pasażerów oraz ich bagaży, gastronomia, branża hotelarska, sprzątanie ulic, parków oraz ogrodów publicznych, recykling odpadów i oczyszczanie wód. Zredukowaną stawkę VAT stosuje się również dla wystaw i targów o charakterze handlowym oraz dostaw dzieł sztuki.

Zredukowana stawka VAT 4%

Stawkę VAT 4% stosuje się w Hiszpanii dla dostaw chleba oraz mąki, która jest przeznaczona do jego wypieku, różnych rodzajów mleka, serów, jajek, owoców, warzyw i roślin strączkowych. Obowiązuje ona również na książki, niektóre dzienniki oraz czasopisma, albumy, mapy, przybory szkolne z wyłączeniem artykułów elektronicznych, lekarstwa przeznaczone dla ludzi i samochody, które są wyprodukowane dla osób niepełnosprawnych.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre dziedziny przemysłu są opodatkowane indywidualnie. Posiadają odrębną i uproszczoną stawkę VAT. Takie rozwiązania stosuje się w m.in. rolnictwie, rybołówstwie czy w handlu przedmiotami używanymi, takimi jak dzieła sztuki, antyki czy okazy kolekcjonerskie.

Deklaracja VAT w Hiszpanii

Wszystkie firmy, które posiadają hiszpański numer identyfikacji podatkowej VAT zobowiązane są do regularnego wysyłania deklaracji. Muszą one obejmować wszystkie dostawy i koszty, które podlegają opodatkowaniu. Deklaracje wysyła się raz na kwartał w okresie raportowania, do 20 dnia miesiąca. Również istnieje obowiązek rocznego składania deklaracji – jest na to czas do końca stycznia następnego roku.

VAT SPRZEDAŻ ONLINE