Zanim przystąpisz do przetargu…

Przetarg w przypadku niektórych branż jest to jeden z najlepszych sposobów pozyskania klientów. Jest tak na przykład w przypadku wszystkich firm, które swoje usługi kierują do instytucji publicznych, bowiem prawo zamówień publicznych nakazuje jednostką administracyjnym organizowanie przetargów w przypadku każdego większego zamówienie. Jednak nie tylko jednostki państwowe korzystają z przetargów, robią to także przedsiębiorstwa (trzeba jednak zauważyć, że dominują w tym duże przedsiębiorstwa). Z punktu widzenia prywatnej firmy przetarg jest doskonałym sposobem na pozyskanie dostawców towarów czy usług, w atrakcyjnych cenach.

Nim firma przystąpi do przetargu powinna jednak szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem przetargowym oraz zweryfikować czy spełnia wszystkie wymagania jakie nakłada organizator na firmę, która chce wziąć udział w przetargu. W ogłoszeniach przetargowych często są warunki takiej jak wielkość firmy oferenta, długość funkcjonowania na rynku czy też precyzyjne warunki jakie musi spełniać produkt czy usługa. Jeśli firma, która chce wziąć udział w przetargu nie spełnia tych kryteriów nie powinna sobie zawracać głowy przygotowywaniem oferty, bowiem najprawdopodobniej odpadnie na etapie weryfikacji zgłoszeń przetargowych.

Kolejnym elementem jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie, wypełnienie zgłoszenia do przetargu oraz dopełnienia wszystkich formalności i dopilnowania terminów. Nie spełnienie formalnych wymagań najczęściej dyskwalifikując firmę z dalszego postępowania przetargowego.

Konieczne też może być wniesienie wadium, czyli pieniężnej opłaty na rzecz organizatora przetargu, która zabezpiecza przed wycofaniem się oferenta przed podpisaniem umów. Czasem wymagane także bywają gwarancje przetargowe, a niekiedy firmy nawet jeśli nie są one wymagane przedstawiają je organizatorom przetargu, bowiem zyskują tym samym większe zaufanie. Wiecej na temat mechanizmów działania takich gwarancji można przeczytać na stronie – gwarancje przetargowe.

Wiele czynników jest branych pod uwagę w przypadku rozstrzygania postępowania przetargowego, choć najczęściej wiodącym czynnikiem jest cena, to jednak coraz częściej firmy, które organizują przetargi zwracają także uwagę na jakość oferty oraz doświadczenie firmy, która tą ofertę przygotowała. Mogą pojawić się także inne kryteria oceny, które będą właściwe tylko dla danej branży lub, które z takich czy innych powodów ustanowi dana firma.

Warto brać udział w przetargach nawet jeśli kilka razy się nie powiedzie, to jednak firma zyskuje wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.