Formy działalności gospodarczej w UK

Emerytura w Anglii wiąże się z koniecznością wcześniejszego zarobkowania na terytorium tego kraju. Coraz częściej wykorzystujemy Anglię nie tylko jako miejsce, gdzie możemy dorobić i wrócić do Polski, do rodziny, ale jako miejsce, w którym warto żyć i mieszkać. Z tego też względu wielu Polaków decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej na Wyspach.

Jakie są formy działalności gospodarczej w Anglii? Czy działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii może być prowadzona jedynie w określonej formie?

Sole trader

Podstawową formą działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii jest tzw. sole trader, czyli działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną – może to być zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza jak i duże przedsiębiorstwo zatrudniające stu pracowników. Znacznie ma tutaj jedynie sama forma prawna i fakt zgłoszenia działalności właśnie pod tym kątem.

Private Limited Company

Drugą z możliwości jest założenie Private limited Company (w skrócie LTD), która to jest niejako odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.). Przewaga tej formy działalności nad sole trader wyraża się głównie w jej rozpoznawalności i poważaniu niemal na całym świecie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że założenie spółki LTD jest bardziej skomplikowane niż własna działalność gospodarcza w oparciu o sole trader – musimy tutaj zarejestrować spółkę w Companies House oraz rejestrowana spółka musi mieć minimum jednego dyrektora i jednego udziałowca. Konieczne jest również każdorazowe wskazywanie adresu firmy w Wielkiej Brytanii (nie wchodzi w grę zastąpienie go adresem np. w Polsce).

Własne wybory!

Podsumowując, nie można w jednoznaczny sposób wskazać wad i zalet poszczególnych rozwiązań prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach sole trader i Private limited Company. Każdy z nas musi sobie samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie rzeczywiście chce prowadzić swoją działalność gospodarczą i co chce przez nią osiągnąć?

Źródło: https://www.taxangels.pl/blog/spolka-ltd-musi-zarejestrowac-sie-jako-czynny-podatnik-vat/